Realizowane programy

Nawigacja

Aktualności

  1% podatku

  Szanowni Rodzice, sympatycy przedszkola oraz wszystkie

  osoby o otwartych sercach

  Przedszkole należy do Stowarzyszenia "RAZEM NA SZYBIKU",
  które umożliwia przekazywanie  1% z Państwa podatków
  na rzecz dzieci z naszego przedszkola.

  KRS 0000393290

  Cel szczegółowy - EDUKACJA  Publiczne Przedszkole nr 2
  w Wodzisławiu Śląskim.

  W imieniu dzieci serdecznie dziękujemy za każdą przekazaną kwotę.

   

  Opłaty

   

  WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYŻYWIENIE

  W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2

   

        Z dniem 01.09.2022r. opłaty za wyżywienie dla dzieci wynoszą:​​                        

        Dzienna stawka żywieniowa dla jednego dziecka    

  • śniadanie             3.00 zł
  • obiad                    5.00 zł
  • podwieczorek      2.00 zł                                                                                      

   

  Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/440/14 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego wysokość opłaty za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnej podstawy programowej wynosi 1,00 zł. W przypadku , gdy do publicznego przedszkola oraz Żłobka Miejskiego Nr 1 prowadzonego przez Miasto Wodzisław Śląski uczęszcza w tym samym roku szkolnym dwoje klub więcej dzieci będących rodzeństwem, opłata za drugie dziecko ulega obniżeniu o 50% kwoty , natomiast trzecie i każde kolejne dziecko jest zwolnione z opłaty. Obniżenia lub zwolnienia z opłaty dokonuje się na pisemny wniosek rodziców ( opiekunów prawnych) dziecka.

   

  Rodzice zobowiązani są do wniesienia opłat za przedszkole na konto bankowe od dnia 1 do 15 danego miesiąca na podstawie uprzednio uzyskanej informacji od intendentki przedszkola o wysokości wymaganej wpłaty. W tytule wpłaty powinno być : imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy opłata BANK PEKAO S.A 

                            21 1240 4357 1111 0010 3971 5848

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Aktualności

  Kontakt

  • Publiczne Przedszkole nr 2 w Wodzisławiu Śląskim
   Publiczne Przedszkole nr 2
   44-300 Wodzisław Śląski
   ul. Chopina 13
  • (+32) 455 14 25
   tel.kom: 699 671 021

  Galeria zdjęć